Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο: «Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών - Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία», ακρωνύμιο “DEMSNIISI” (MIS: 902016).


 

Περίληψη Διακήρυξης 


Τεύχος Διακήρυξης 


Φόρμα Στοιχείων Ενδιαφερομένων

 

 

 

                                                   INTERREG_LOGO                                                        INTERREG_LOGO_2