Αθήνα: 9-7-2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ερευνητικών Δράσεων για την εκπόνηση μελετών α) στρατηγικού σχεδιασμού, β) οικοτουριστικής ανάπτυξης και γ) δικτύου περιβαλλοντικών/οικοτουριστικών διαδρομών στην ορεινή και δυτική Ζάκυνθο (περιοχή Natura

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

«Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in natura 2000 sites which devastated by natural disasters», ακρωνύμιο «ΝΑΤ-PRΟ».

 


 

 

 

                     INTERREG_LOGO                           INTERREG_LOGO_2