Διευκρίνιση σχετικά με τον με αριθμ. πρωτ. 3152/2-11-2012 Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών» για το Έργο DEMSNIISI» (8.11.12)

Διευκρίνιση σχετικά με τον με αριθμ. πρωτ. 3152/2-11-2012 Πρόχειρο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών» για το Έργο DEMSNIISI».

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα προς προμήθεια είδη με α/α 11,12,13,14,15 & 16, τα οποία παρουσιάζονται στις σελίδες 15 & 17 του με αριθμ. πρωτ. 3152/2-11-2012 Πρόχειρου Διαγωνισμού, και τα οποία αφορούν στο «πακέτο ναοτί φωτοτυπικό», εκ παραδρομής έχει δηλωθεί στην περιγραφή ότι είναι 250 φύλλων το κάθε πακέτο, ενώ το ορθό είναι 500 φύλλα ανά πακέτο.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.INTERREG_LOGO INTERREG_LOGO_2