ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«Προμήθεια Πληροφοριακού Συστηματος του γραφείου ΜΟΔΙΠ» 

στα πλαίσια της πράξης: «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

 

 

 

Η διακήρυξη σε  pdf  pdf.thumbnail

Η διακήρυξη σε doc doc-icon

 

espa_new