ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

για την“Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών” στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο :“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ”,

ακρωνύμιο “DEMSNIISI”, MIS : 902016.

αρχείο σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

                                                                INTERREG_LOGO             INTERREG_LOGO_2