Ενημέρωση υποψηφίων προμηθευτών αναφορικά με επιστολή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την Προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης της Πράξης “Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας"

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος διευκρινήσεων Υποψηφίου Αναδόχου στα πλαίσια του Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την Προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης (Αρ. Πρωτ. : 18/ 08-01-2013) διευκρινίζουμε τα κάτωθι:

Α) Αναφορικά με το Τμήμα Α’ : Αθήνα – i) Προμήθεια Γραφικής Ύλης,

  1. Για το είδος με α/α 7 : Ζελατίνες τύπου Γ με άνοιγμα στο πλάι & επάνω, εκ παραδρομής δεν αναγράφη η συσκευασία στην περιγραφή του είδους, η οποία είναι πακέτο των 100 τμχ.

Το ίδιο ισχύει και στα Τμήματα Β’ – (i), Γ’ – (i) και Δ’– (i) της προκήρυξης, για Κεφαλονιά (α/α 13), Ζάκυνθο (α/α 11) και Λευκάδα (α/α 8).

  1. Για τα είδη με α/α 49, 50 & 51 : Κλιπ μαύρα 24 mm, 32 mm και 42 mm αντίστοιχα, εκ παραδρομής δεν αναγράφη η συσκευασία στις περιγραφές των ειδών, οι οποίες είναι πακέτα των 12 τμχ.

Το ίδιο ισχύει και στα Τμήματα Β’ – (i), Γ’ – (i) και Δ’– (i) της προκήρυξης, για Κεφαλονιά (α/α 85-87), Ζάκυνθο (α/α 72-74) και Λευκάδα (α/α 57-59).

  1. Για τα είδη με α/α 57 & 58 : Βιβλίο πρωτοκόλλου των 100 φύλλων και 200 φύλλων αντίστοιχα, εκ παραδρομής αναγράφησαν οι κωδικοί 543, οι οποίοι δεν ισχύουν. Λαμβάνεται υπ’ όψιν σας τον αριθμό των φύλλων όπως αναγράφεται στην περιγραφή του κάθε είδους.

Το ίδιο ισχύει και στα Τμήματα Β’ – (i) και Γ’ – (i) της προκήρυξης, για Κεφαλονιά (α/α 98-99) και Ζάκυνθο (α/α 79-80).

Β) Αναφορικά με το Τμήμα Β’ : Κεφαλονιά – i) Προμήθεια Γραφικής Ύλης,

  1. Για το είδος με α/α 83 : Χαρτί συσκευασίας (με το μέτρο), η μονάδα μέτρησης είναι το 1 μέτρο (1 m.) και η προμήθεια (ενδεικτικά) ανέρχεται στα 6 μέτρα. Δεν εννοείται οποιαδήποτε συσκευασία, ρολό, κ.ο.κ.
  2. Για το είδος με α/α 3 : Φωτογραφικό χαρτί Α4 (τύπου Canon Photo Matte) (πακέτο των 50 φύλλων), εκ παραδρομής δεν αναγράφησαν τα γραμμάρια (gr) του χαρτιού, τα οποία είναι 110 gr.

Το ίδιο ισχύει και στo Τμήμα Γ’ – (i) της προκήρυξης, για Ζάκυνθο (α/α 3).