ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την«Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού»στα πλαίσια της Πράξης: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

 

 

Η διακήρυξη σε  pdf  pdf.thumbnail

Η διακήρυξη σε doc doc-icon


espa_new