ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

“Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Ειδών Γραφείου”

στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ”,

ακρωνύμιο “DEMSNIISI”, MIS : 902016.

 

 

 

αρχείο σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

                                                            INTERREG_LOGO         INTERREG_LOGO_2