ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

“Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών”

στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων»

MIS: 299956

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

                                                                                      ο διαγωνισμός σε μορφή pdfpdf.thumbnail

                                                                                          η αίτηση σε μορφή doc doc-icon


espa_new