ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

«ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ»

στo πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο:

«Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in natura 2000 sites which devastated by natural disasters», ακρωνύμιο «ΝΑΤ-PRΟ».


αρχείο σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

                                                                            INTERREG_LOGO                 INTERREG_LOGO_2