ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»στo πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο:«Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in natura 2000 sites which devastated by natural disasters», ακρωνύμιο «ΝΑΤ-PRΟ».


 

αρχείο σε μορφή doc doc-icon

το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

 


                                                         INTERREG_LOGO        INTERREG_LOGO_2