ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών» στα πλαίσια       της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»

Δ.03: «Εξάλειψη ψηφιακού χάσματος μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών»

 

 το αρχείο σε μορφή doc doc-icon

 


                                                                                            το αρχείο σε μορφή pdfpdf.thumbnail

 

 

espa_new