Μετάθεση του τόπου και της ημερομηνίας διενέργειας του

υπ’ αριθ. 1878/ 04-08-2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετατίθεται η διενέργεια του υπ’ αριθ. 1878/ 04-08-2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την  «Παροχή Υπηρεσιών για την προμήθεια Έγχρωμων Φωτορεαλιστικών Προοπτικών Σχεδίων (Rendering Σχεδίων)» στα πλαίσια της πρότασης Δ.17 της Πράξης “Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας”», καθώς τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού κατά την ημερομηνία διενέργειας θα βρίσκονται στην έδρα του Ιδρύματος στην Κεφαλονιά. Ως εκ τούτου, ως Τόπος Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού ορίζεται τα Γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά (Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Τ.Κ. 28100), ενώ η ημερομηνία διενέργειας μετατίθεται για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00μ.μ., προκειμένου να αποσταλούν υπηρεσιακώς οι Προσφορές των υποψηφίων αναδόχων στον τόπο διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών παραμένει η Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ..

 


espa_new