Προκηρύξεις για πρόσληψη Ε.Π.Επανάληψη στο ορθό Προκήρυξης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

There are no translations available.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.) – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡ.ΔΙ.Π.) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.


"ΠΡΟΣΟΧΗ: Λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, στις 19-06-12 ημέρα Τρίτη"

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ