Προκηρύξεις για πρόσληψη Ε.Π.


There are no translations available.

Προκήρυξη για την εξέλιξη από τη βαθμίδα του Επίκουρου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας


There are no translations available.

Δημοσίευση Προκήρυξης και Περίληψης για μία θέση μέλους ΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Έλεγχος Τοξικότητας και Βιοδραστικά Μόρια Τροφίμων Φυσικών Προϊόντων και Παραπροϊόντων" του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο αίτησης για την εξέλιξη Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος


There are no translations available.

Προκήρυξη θέσεων τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 


There are no translations available.

Ορθή Επανάληψη

Περίληψη  Συμπληρωματικής Προκήρυξης για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016


There are no translations available.

Προκήρυξη μίας θέσης Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων