Προκηρύξεις για πρόσληψη Ε.Π.


There are no translations available.

Ορθή Επανάληψη-Προκήρυξη Για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Εργαστηριακών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με Σύμβαση Ανάθεσης Διδακτικού Έργου με Ωριαία Αντιμισθία για το Ακ Έτος 2015-2016


There are no translations available.

Προκήρυξη για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Πανεπιστημιακών Υπότροφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

 


There are no translations available.

Προκήρυξη Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού


There are no translations available.

 Ορθή επανάλληψη Προκήρυξης πλήρωσης θέσης εκπαιδευτικού προσωπικού


There are no translations available.

Περίληψη Προκήρυξης Θέσεων Τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού