Διοικούσα Επιτροπή

Μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του, η διοίκηση και διαχείριση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ασκείται από εννεαμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε). Η Διοικούσα επιτροπή συγκροτείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Ιωάννης Δραγώνας, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Αντιπρόεδρος A

Αθανάσιος Καλαφάτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Αντιπρόεδρος Β

Ιωάννης Χάλαρης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

 Αντιπρόεδρος Γ

Ερνεστοσπυρίδων Τζαννάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

 

Μέλη

* Νικόλαος Εσπιαλίδης, Μηχανικός Ήχου και Διευθυντής Κέντρου Ηχογραφήσεων Μεγάρου Μουσικής
* Νικόλαος Τσαφταρίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΚΠΑ  
* Παναγιώτης Βλάμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου
* Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
Χρήστος Δουληγέρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά