Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητικού προσωπικού του ΕΘΙΑΓΕ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητικού προσωπικού του ΕΘΙΑΓΕ


Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ερευνητών στη βαθμίδα Γ ' και εναλλακτικά, σε περίπτωση άγονης επιλογής, στη βαθμίδα Δ ', στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα και στις εξής περιφερειακές μονάδες του Ιδρύματος (δείτε το σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο).


Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) όλα τα ανωτέρω στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Διοικητικό (Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά – Παράδεισος Αμαρουσίου – Ταχ. Κωδ.15125 Αθήνα), μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2010.

Πληροφορίες: Αικατερίνη Νίκου, τηλ. 210-8175434 και Έλενα Λατούδη, τηλ. 210-8175417.

Η παρούσα και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.1845/89 προσόντα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΘΙΑΓΕ www.nagref.gr.


Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κωνσταντίνος Γ. Τσιμπούκας

 

Προκήρυξη