Ανακοίνωση - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια Πληροφοριακού Συστηματοςτου γραφείου ΜΟΔΙΠ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μετά από σχετικό αίτημα Υποψηφίου Αναδόχου, αναρτάται σε επεξεργάσιμο αρχείο word η  Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστηματος του γραφείου ΜΟΔΙΠ»  στα πλαίσια της πράξης: «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» και με κωδ. MIS : 300751, του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.


Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ.