Εκπαιδευτικές Δράσεις και Συμβουλευτική για την Κοινωνική Οικονομία


Σκοπός: Η κατάρτιση των συμμετεχόντων (επιστημόνων και επαγγελματιών από τον χώρο της Οικονομίας και της Κοινωνικής Πολιτικής) στο ευρύτερο πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας, στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση δράσεων κοινωνικής προστασίας για την καταπολέμηση του αποκλεισμού και την προώθηση της ένταξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και η καλλιέργεια ειδικών δεξιοτήτων για την ικανότητα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων ατόμων (τεχνικές επικοινωνίας, διάγνωσης και αξιολόγησης αναγκών, κατανόησης και αποδοχής ιδιαιτεροτήτων, χρήση εξειδικευμένων εργαλείων διασύνδεσης και παραπομπής, καθώς και υποστήριξης / ενδυνάμωσης των χρηστών).

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΤΕΙ Αθήνας: Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Leeds Metropolitan University (Ηνωμένο Βασίλειο): Faculty of Business and Law

 

 

 

Ιστότοπος συμβουλευτικής των υπό ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) αλλά και στις ήδη λειτουργούσες Κοινωνικές Επιχειρήσεις.


 

Ερωτηματολόγιο - Έρευνα Αγοράς


ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Θερινό Σχολείο 2012

Θερινό Σχολείο 2013

Θερινό Σχολείο 2014

Θερινό Σχολείο 2015