Σεμινάριο για την τυποποίηση των τοπικών οίνων στο Αργοστόλι

 

tipopoiisi_seminario

Ένα σημαντικό σεμινάριο για την οινοποίηση των ιδιαίτερων επτανησιακών ποικιλιών (Ρομπόλα Κεβαλονιάς, Βερντέα Ζακύνθου και Βερτζαμί Λευκάδας) θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (Λεωφ. Αντώνη Τρίτση, Αργοστόλι).

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της τυποποίησης-ταυτοποίησης των χαρακτηριστικών των βασικών επτανησιακών οίνων και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα τοπικά κρασιά των Επτανήσων, και ειδικότερα στους ασχολούμενους με την οινοποίηση.

Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μελετών του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Ελέγχου Τροφίμων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (Υπεύθυνη: Επίκουρος Καθηγήτρια Ευφημία Ηρειώτου) σχετικά με την απομόνωση, ταυτοποίηση και επιλογή στελεχών του ζυμομύκητα S. cerevisiae από τα ιθαγενή στελέχη της ζύμης που υπάρχουν στα τοπικά σταφύλια των τριών νησιών.

Καθώς πολλές οινοποιήσεις γίνονται πλέον με ζύμες που βρίσκονται στο εμπόριο, οι τοπικές ποικιλίες χάνουν μεγάλο μέρος των ιδιαίτερων αρωμάτων και χαρακτηριστικών τους. Με βάση τις μελέτες του Τμήματος, μπορούν πλέον να παραχθούν ζύμες που να διατηρούν τα πλήρη, αυθεντικά, «παλιά» αρώματα των τριών επτανησιακών ποικιλιών και κάτω από τις σύγχρονες μεθόδους οινοποίησης.

Η χρήση τέτοιων τοπικών ζυμών θα βοηθούσε στην ανάδειξη του ιδιαίτερου οινικού «terroir» (τοπικού χαρακτήρα) της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας, με τελικό αποτέλεσμα τόσο την ευρύτερη γνωριμία του κοινού και των ειδικών με τα ξεχωριστά επτανησιακά κρασιά όσο και τη διεύρυνση της εμπορικής τους απήχησης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.