Διεθνές Εργαστήριο Σεισμικού Κινδύνου και Αντισεισμικής Τεχνολογίας

 

poster_antiseismiko_ergastirio

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, μετά τους ισχυρότατους σεισμούς της 26ης Ιανουαρίου (Μ=6.1) και της 3ης Φεβρουαρίου (Μ=5.8), που έπληξαν φέτος με σφοδρότητα τη Κεντρική και Δυτική Κεφαλονιά, οργανώνει ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στις εγκαταστάσεις του στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς την Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Στο Εργαστήριο θα γίνει μια οργανωμένη ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων διεθνούς κύρους επιστημόνων, Σεισμολόγων, Γεω-εδαφοεπιστημόνων και Δομοστατικών Μηχανικών, με στόχο την εξεύρεση και διατύπωση προβλημάτων και αδυναμιών, όπως και συναφών προτάσεων για την επίτευξη όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλών κατασκευών έναντι σεισμού. Και υπό τον όρο κατασκευές, νοούνται όχι μόνο ο φέρων οργανισμός των κτιρίων, αλλά και τα μη φέροντα στοιχεία αυτών, το περιεχόμενό τους, οι πάσης φύσεως γεωκατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης, η ευστάθεια πρανών κ.τ.τ.

Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια για να διατυπωθούν τα όρια των δυνατοτήτων και των πάσης φύσεως «εργαλείων» –επιστημονικών/τεχνολογικών– που σήμερα διαθέτουμε για τη σεισμική ασφάλεια των κατασκευών, όπως και οι παράγοντες που περιορίζουν τα εν λόγω όρια.

Οι πρόσφατοι σεισμοί της Κεφαλονιάς (26. Ι. και 3. ΙΙ. 2014), όπως και αρκετοί άλλοι ανά την Ελλάδα και την υφήλιο, έχουν δώσει αρκετά παραδείγματα για ένα τέτοιου είδους προβληματισμό.

Τα θέματα μπορεί να σχετίζονται και με ζητήματα διακλαδικής συναντίληψης, τα οποία κρίνεται ότι μπορεί να δρουν ανασταλτικά για την επίτευξη του ως άνω στόχου.

Επειδή το Εργαστήριο είναι διεθνές, η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του είναι η αγγλική.

Η συνολική διάρκεια του Εργαστηρίου θα είναι 12 έως 14 ώρες (4 ώρες τα πρωινά και 2 έως 3 ώρες τα απογεύματα).

Στο Εργαστήριο έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν περί τους 17 επιστήμονες, 14 Έλληνες και 3 αλλοδαποί.

Η είσοδος ακροατών στην αίθουσα που θα διεξάγεται το Εργαστήριο θα είναι ελεύθερη. Θα προβλεφθεί στο τέλος ένας εύλογος χρόνος για υποβολή ερωτήσεων προς τους συμμετέχοντες του Εργαστηρίου προς άμεση απάντηση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

TOMIDIO


espa_new