Μελέτη της επίδρασης των διαχρονικών αλλαγών χρήσεων γής στο τοπίο και την βιώσιμη ανάπτυξη των ιονίων Νήσων και λειτουργία Θερινού Σχολείου


Σκοπός: Η διερεύνηση, από κοινού με τους συμμετέχοντες (επιστήμονες του περιβάλλοντος και μηχανικούς όπως τοπογράφους, χωροτάκτες κ.λπ.), των διεργασιών και των διαχρονικών αλλαγών των προτύπων σε χαρακτηριστικά του τοπίου, καθώς και η ανάλυση αυτών των αλλαγών σε σχέση με κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, με απώτερο στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας.

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος

Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Αυστρία): Τμήμα Περιβαλλοντικής Βιολογίας, Οικολογίας Βλάστησης και Οικολογίας Τοπίου

 

 

Ενημερωτική ιστοσελίδα

Μελέτη για την επίδραση των αλλαγών στο τοπίο

Χαρτογράφηση αλλαγών χρήσης γης

Μελέτη για τη συσχέτιση κοινωνικοοικονομικών δεικτών και αλλαγών τοπίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μελέτη για τη συσχέτιση κοινωνικοοικονομικών δεικτών και αλλαγών τοπίου

Εγχειρίδιο για τη χρήση νέων τεχνολογιών στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό

Μελέτη για την επίδραση των αλλαγών χρήσεων γης στο τοπίο και τη βιώσιμη ανάπτυξη Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκαδας

 

 

 

Θερινό Σχολείο 2012

Θερινό Σχολείο 2013


 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις