Ψηφιακή διαχείριση της παράκτιας και νησιωτικής ορνιθοπανίδας

 

Σκοπός: Η ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας σε νησιωτικές παράκτιες περιοχές και σε θαλάσσια οικοσυστήματα υπό καθεστώς προστασίας μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων και της οικοδόμησης μιας πλήρους και αξιόπιστης τράπεζας δεδομένων με χρήση καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής. Επίσης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση της τοπικής κοινωνίας στη χρήση τους, αλλά και των μαθητών μέσω δράσεων ενίσχυσης του ψηφιακού σχολείου, και η σύνδεση με περιβαλλοντικές ΜΚΟ και διοργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

 

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις