Πρόσκληση για συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο εκμάθησης τεχνικών πεδίου και περίθαλψης άγριας ορνιθοπανίδας

afisa_agrias_ornithopagidas

Το Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης «Ψηφιακή διαχείριση της παράκτιας και νησιωτικής ορνιθοπανίδας», διοργανώνει στη Ζάκυνθο, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2012, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:


Εκμάθηση τεχνικών πεδίου, μεθόδων συστηματικής παρακολούθησης, χορήγησης πρώτων βοηθειών και περίθαλψης άγριας ορνιθοπανίδας

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση του προσωπικού φορέων εποπτείας προστατευόμενων περιοχών και, πιο συγκεκριμένα, η επιμόρφωσή τους σε τεχνικές πεδίου, όπως μέθοδοι και τεχνικές επιστημονικής παρακολούθησης ειδών πανίδας, αναγνώριση θαλασσοπουλιών, πρώτες βοήθειες και περίθαλψη ειδών πανίδας κ.ο.κ.

Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό φορέων που ασχολούνται με το περιβάλλον και ειδικότερα τις προστατευόμενες περιοχές, όπως φύλακες, επόπτες, θηροφύλακες, δασονόμους, λιμενικούς, πυροσβέστες, χρήστες του φυσικού περιβάλλοντος (όπως αλιείες, κυνηγοί), καθώς και εκπαιδευτικούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι υποψήφιοι να απασχολούνται σε φορείς προστασίας προστατευομένων περιοχών ή σε σχετικούς εκπαιδευτικούς ή περιβαλλοντικούς φορείς.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και το υλικό των εισηγήσεων και των εργασιών του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM).


Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των συμμετεχόντων, θα υπάρχει λεωφορείο την Παρασκευή και το Σάββατο στην Πλατεία Σολωμού με ώρα αναχώρησης 08:15 για Καλαμάκι και Zante Park. Το δρομολόγιο επιστροφής στην πόλη της Ζακύνθου θα αναχωρεί στις 17:30 από το ξενοδοχείο.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδω.


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

espa_new