Βάση δεδομένων για τον πολιτιστικό πλούτο των Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος

 

Σκοπός: Η παρουσίαση του πολιτισμικού πλούτου που αφορά την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική και τις εκκλησίες μέσα από την ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού συστήματος καταγραφής των αντιπροσωπευτικών έργων. Η παρουσίαση θα γίνεται με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και με πλοήγηση σε χάρτες της περιοχής. Για αυτό το σκοπό θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες επιχειρησιακού τύπου με τοπικούς ξενοδόχους και επιχειρηματίες (τουριστικούς πράκτορες) και για την παροχή υλικού σε άλλες γλώσσες (ρώσικα, κινέζικα κ.λπ.).


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Πληροφορικής

 


 

το περιεχόμενο της μελέτης για τους ναούς, τα αρχιτεκτονικά μνημεία και τη ζωγραφική της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου

 


Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις