Διερεύνηση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ιονίων Νήσων


Σκοπός: Η διάγνωση, διερεύνηση και αναζήτηση των νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής του Ιονίου Πελάγους στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Σκοπός του έργου είναι καταγραφή και αναλυτική παρουσίαση των τοπικών παραγωγικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και λοιπών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως αυτά προκύπτουν με γνώμονα τον πολυνησιωτικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου χώρου. Ο προσδιορισμός και η αναλυτική τους παράθεση θα συμβάλει στην ανάδειξη των πιθανών αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής στη βάση της οικονομικής και παραγωγικής τους εκμετάλλευσης με ένα βιώσιμο και αειφορικό τρόπο. Τα συμπεράσματα του συγκεκριμένου έργου θα δημοσιοποιηθούν και θα διαχυθούν με κεντρικό τρόπο (ηλεκτρονικά) στην τοπική κοινωνία. Για τους σκοπούς αυτού του έργου θα ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα ή συμπεράσματα των άλλων προτάσεων που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ τα τελικά αποτελέσματα του έργου θα διαχυθούν και προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στους επιστημονικούς υπευθύνους των υπόλοιπων έργων του προγράμματος που θα βρίσκονται σε εξέλιξη ή στη φάση του προγραμματισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίησή τους, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευρημάτων του παρόντος έργου.

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα:

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

 

Παραδοτέο 2 A' Μέρος

Παραδοτεο 2 Β' Μέρος

Παραδοτέο 3