Φοιτητική ζωή σε ένα πολυνησιωτικό ίδρυμα: Ο φοιτητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

Σκοπός: Η εξέταση του ζητήματος της εν γένει παρουσίας και δραστηριοποίησης των φοιτητών του Ιδρύματος στα Ιόνια Νησιά, τόσο στη φοιτητική όσο και στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Αρχικά θα αναλυθεί το θέμα της προσέλευσης στα Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και θα παρατεθούν προτάσεις για την άνοδο του επιπέδου προσέλευσης των φοιτητών, με τη διερεύνηση και τη μελέτη καλών πρακτικών που εφαρμόστηκαν σε ιδρύματα του εξωτερικού. Μέρος του έργου θα αποτυπώνει τις απαραίτητες συνθήκες διευκόλυνσης της φοιτητικής καθημερινότητας (ζητήματα σίτισης, μέριμνας κ.λπ.), ενώ θα εξετασθούν επίσης όροι και τρόποι για τη δημιουργικότερη ενασχόληση των φοιτητών με δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα (δημιουργία ομίλων δικτύωσης, διοργάνωση συναυλιών κι εκδηλώσεων ειδικού χαρακτήρα και σκοπού, γνωριμία με τα άλλα νησιά του Ιονίου κ.λπ.). Για τους σκοπούς του έργου θα πραγματοποιηθεί πρωτογενής έρευνα στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και θα ακολουθήσει η παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής, οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν κυρίως από την πλευρά της διοίκησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με στόχο τη βελτίωση της φοιτητικής ζωής στην περιοχή, την ενίσχυση της παρουσίας των φοιτητών στην τοπική κοινωνία, αλλά και την προσέλκυση νέων υποψήφιων φοιτητών.

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα:

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

 

 

Δικτυακός τόπος για τους φοιτητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

Τελική Μελέτη

 

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις