Εκπαιδευτικές δράσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της τυποποίησης - ταυτοποίησης των χαρακτηριστικών των βασικών επτανησιακών οίνων

 

 

Σκοπός: Οι δράσεις ταυτοποίησης και τυποποίησης των κυριότερων τοπικών οίνων (ποικιλιών Ρομπόλα Κεφαλονιάς, Βερντέα Ζακύνθου και Βερτζαμί Λευκάδας) για την ισχυροποίηση της ονομασίας προέλευσης, η διάχυση της πληροφορίας στους τοπικούς παραγωγούς και εμπόρους και η βελτίωση της ποιότητας των τοπικών μούστων και οίνων με τη δημιουργία πυρήνα εκπαιδευμένων αμπελοκαλλιεργητών, οι οποίοι θα συμβάλουν στη διατήρηση και διάδοση της τοπικής αμπελοκαλλιέργειας και στην προαγωγή της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων της αμπέλου. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία πρότυπου εκπαιδευτικού αμπελώνα στη ζώνη καλλιέργειας της Ρομπόλας στην Κεφαλονιά για την πρακτική εκπαίδευση αγροτών και σπουδαστών του ΤΕΙ, όπως και η κατάρτιση ενός προγράμματος επαναλαμβανόμενης σε ετήσια βάση θερινής εκπαίδευσης.

 


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Πανεπιστήμιο του Newcastle (Ηνωμένο Βασίλειο): School of Agriculture, Food and Rural Development

Πανεπιστήμιο της Basilicata (Ιταλία): Department of Sciences of the Systems Crops, Forest and Environment

Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς

Γεωργικός Συνεταιρισμός Σταφυλοπαραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς

 

Έκθεση Πεπραγμένων


Εκπαιδευτικό Υλικό - Παρουσιάσεις (Άνοιξτε με Internet Explorer)

Αξιολόγηση μούστου - Παράρτημα

Αξιολόγηση ποιότητας παραγόμενου μούστου

Μελέτη για την ταυτοποίηση και την τυποποίηση των τοπικών οίνων

Μελέτη ταυτοποίησης - Παράρτημα #1 Κεφαλονιά

Μελέτη ταυτοποίησης - Παράρτημα #2 Λευκάδα

Μελέτη ταυτοποίησης - Παράρτημα #3 Ζάκυνθος

 

 

Θερινό Σχολείο 2012

Θερινό Σχολείο 2013

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις