Θερινό Σχολείο και Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιολογική Γεωργία

 

Σκοπός: Η κάλυψη όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη βιολογική παραγωγή και η εκπαίδευση στις αρχές και στις πρακτικές της βιολογικής γεωργίας. Επιπλέον, η δημιουργία ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος –εξειδικευμένου στην αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία– το οποίο θα επιτρέπει σε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εμπεδώσουν καινοτόμες μεθόδους διαχείρισης βιολογικών αμπελώνων και να εξερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το γενετικό υλικό των επτανησιακών ποικιλιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και πτυχιούχους γεωπονικών σχολών, αλλά και σε πτυχιούχους σχολών βιολογικών επιστημών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε θέματα βιολογικής γεωργίας, καθώς και σε αγρότες ή άτομα που εμπλέκονται στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων.

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ιατρική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Γεωπονίας

ΤΕΙ Κρήτης: Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

ΕΘΙΑΓΕ Χανίων

Πανεπιστήμιο του Newcastle (Ηνωμένο Βασίλειο): School of Agriculture, Food and Rural Development

 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό - Παρουσιάσεις (Ανοίξτε με Internet Explorer)

 

Θερινό Σχολείο 2012

Θερινό Σχολείο 2013


 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις