Θερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 

Σκοπός: Η εισαγωγή των συμμετεχόντων (επιστημόνων, στελεχών και επαγγελματιών με υπόβαθρο Θετικών Επιστημών) στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών), με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, υπό το γνωστικό υπόβαθρο των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων.

 

 


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Τμήμα Επιστημών Θάλασσας

 Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Στροφάδων-Ζακύνθου

 Συμμετέχουν επίσης ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Algarve (Πορτογαλία), Cardiff (Αγγλία), Lille-1 (Γαλλία), καθώς και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

 

 

Απολογιστική Παρουσίαση 2ου Θερινού Σχολείου

 

Θερινό Σχολείο 2011

Θερινό Σχολείο 2012

Θερινό Σχολείο 2013