Δράσεις προς την τοπική κοινωνία για την τυποποίηση-ταυτοποίηση επτανησιακών τυροκομικών προϊόντων

 

 

Σκοπός: Η τυποποίηση των επτανησιακών τυροκομικών προϊόντων για την ενίσχυση της ονομασίας προέλευσης, η μελέτη της πιθανής χρήσης του αιθέριου ελαίου ως αντιμικροβιακού παράγοντα στα υπό εξέταση τρόφιμα, η διά βίου εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων, καθώς και οι συνεργασίες επιχειρησιακού τύπου με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες για την εφαρμογή των νέων μεθόδων και την εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων.

 

 
Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας

 

 

Τυποποίηση και Ταυτοποίηση Επτανησιακών Τυροκομικών Προϊόντων

Δράση αιθέριων ελαίων στα επτανησιακά τυροκομικά προϊόντα

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις