Έκτακτες ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (MIS 5007188) - "Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε Κατάλληλα Υποκείμενα, Αξιολόγηση των Αμπελουργικών τους Χαρακτηριστικών και Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων"Το Πανεπιστήμιο «IUT A of Lille (Institut Universitaire de Technologie)» στη Γαλλία θα δεχτεί φοιτητές για σπουδές  μέσω του Προγράμματος «ERASMUS +» κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2017. Η διάρκεια του εξαμήνου ορίζεται από 15 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018. Παρατίθεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας» και κωδικό MIS: 5006879Οδηγίες για το στεγαστικό επίδομαΑποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας» και κωδικό MIS: 5006880

Περισσότερα Άρθρα...