ΑνακοινώσειςΠρακτικά συνεδρίασης ΔΕ (25/06/10)Πρόσκληση για Απόσπαση Υπαλλήλων στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καλούνται όσοι υπάλληλοι Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών καθώς και Υπάλληλοι Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και των οποίων το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόσπαση στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Κεντρική Διοίκηση ή/και στο Γραφείο Αθηνών) καθώς και στα Τμήματα του ΤΕΙ στην Κεφαλονιά, στην Ζάκυνθο και στην Λευκάδα.The Best Tips, Tricks, and Tutorials to Make the Most Out of Your Android Phone

Having an Android phone is great for a lot of reasons, but it can be difficult to know where to start. Whether you're new to the world of Android phones or you're looking to brush up on your skills, this article will provide you with the best tips, tricks, and tutorials to make the most of your Android phone.Απογραφή πάσης φύσεως Προσωπικού του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου απαιτεί την ύπαρξη μηχανισμών καταγραφής και διαχείρισης του προσωπικού ενταγμένους παραγωγικά στο πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σειρά δράσεων με στόχο τη σταδιακή μετάβαση σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων για όλο το Δημόσιο Τομέα. Βασικοί άξονες για τις παραπάνω δράσεις αποτελούν η δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) του Υπουργείου Οικονομικών και η απογραφή προσωπικού του δημοσίου.Πρόγραμμα Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην με αρ. 28/11-9-2009 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα το «Πρόγραμμα Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010» ως εξής :