Δημοσιευμένες ΠροκηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού ΔικαίουΔιακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την «Προμήθεια Μικροβιολογικών Αναλώσιμων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Valorization of Traditional Food Products for Competitiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs», ακρωνύμιο «FOODING».

 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού» στα πλαίσια της Πράξης: «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»Διευκρίνιση επί του με αριθμ. πρωτ. 906/27-5-2015 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού για το Έργο με ακρωνύμιο FOODING, MIS 902061Περίληψη Διακήρυξης ΑΝοικτου Τακτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕξΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα & την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜΜΕ», ακρωνύμιο "FOODING" (MIS: 902061).