Έκτακτες Ανακοινώσεις


There are no translations available.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Α' Φάσης 1962/17.7.2013 Διεθνούς Διαγωνισμού


There are no translations available.

Παράταση προθεσμίας εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών


There are no translations available.

Ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών


There are no translations available.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΣΤΟ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Η ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΕΣΠΑ (2007-2013) (MIS 385582)


There are no translations available.

Προκήρυξη θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού