Έκτακτες ΑνακοινώσειςCall for Participation for the Summer School of integrated environmental planning in an insular environmentCall for Participation for the 3rd Summer School on Media Management


There are no translations available.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πινάκων Απορριπτέων

Της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2013 του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου


There are no translations available.

«Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων

ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ :

“ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” (Δ.07)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


There are no translations available.

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 3ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ “ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ” (Δ.13)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ