Έκτακτες Ανακοινώσεις


There are no translations available.

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για την σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου με α/α<1> και τίτλο «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου – Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας», της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό MIS:327733.


There are no translations available.

 Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ομιλητές σεμιναρίων


There are no translations available.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού
για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο παράρτημα Λευκάδας

 


There are no translations available.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας σίτισης


There are no translations available.

Αλλαγή Ημερομηνίας Έναρξης Μαθημάτων Ακαδ. Έτους 2013-2014