Έκτακτες ΑνακοινώσειςΕγγραφές νεοεισαχθέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

There are no translations available.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το διάστημα απο 11 έως  28 Σεπτεμβρίου 2012.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013:


There are no translations available.

Οι ανανεώσεις εγγράφων των φοιτητών, από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της νέας υπηρεσίας StudentsWeb του ιδρύματος. Οι φοιτητές θα εισέρχονται στην υπηρεσία από την διεύθυνση: http://omiros.teiion.gr/unistudent και θα χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό που έχουν για τις υπηρεσίες Εύδοξος και Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). Μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb οι φοιτητές έχουν ακόμα την δυνατότητα να δουν την καρτέλα με προηγούμενες δηλώσεις και βαθμολογίες μαθημάτων. Επίσης έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν διάφορες βεβαιώσεις που το τμήμα τους παρέχει (βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κ.α.).

 


There are no translations available.

 

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο Νομό Κεφαλληνίας (GR 223) στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καταρτιζόμενους:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ,

ΤΕΙ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Αντ. Τρίτση, 28100, Κεφαλονιά

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

20 -30 Αυγούστου 2012

25

60

 • Στόχος του Σχολείου είναι να συνεισφέρει στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των συμμετεχόντων σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, επικοινωνίας και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στα μέσα ενημέρωσης και να συμβάλλει είτε στη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης που κατέχουν οι συμμετέχοντες, είτε στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. 

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. σε θέσεις διοίκησης, συντονισμού, έρευνας και ανάπτυξης στην τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες, διαφήμιση και τα νέα μέσα ενημέρωσης (new media), δηλαδή τα μέσα ενημέρωσης με ψηφιακή διανομή.
 2. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Τεχνολογίας Ήχου ή άλλων Τμημάτων συναφών με το αντικείμενο του σχολείου.
 3. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 1. Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Τεχνολογίας Ήχου.
 • Κύριος σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις αλλαγές του επιχειρηματικού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων ψηφιακών μέσων και των συμμετοχικών κοινωνικών δικτύων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα νέα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, στις νέες συνεργατικές πλατφόρμες του web2.0 και στις νέες δυνατότητες που δίνουν στις κοινότητες των χρηστών να δημιουργήσουν, να μοιραστούν και να διαχύσουν περιεχόμενο. Μέλη της ελληνικής και ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας θα συζητήσουν πάνω στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν τα στελέχη των παραδοσιακών και των ψηφιακών μέσων σήμερα. Θα διερευνηθούν σύγχρονα ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τις ανακατατάξεις που σημειώνονται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο στον τομέα των παραδοσιακών και των ψηφιακών μέσων, τα νέα υβριδικά οργανωσιακά και επιχειρηματικά μοντέλα, τη διαχείριση των αλλαγών, καθώς και τον εντοπισμό ευκαιριών για δυναμική ανάπτυξη.
 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά 240,00€ κατ’ άτομο)
 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως.

Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :

ü Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 27 Ιουλίου 2012

ü Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

 • Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: www.teiion.gr και μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων: http://de.teiion.gr
 • Από τη γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ü Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

ü Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. 1.Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. 2.Η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας

 • Διαδικασία επιλογής
 1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής (αντικείμενο εργασίας και σπουδών)
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση και τα κριτήρια επιλογής

 • Πληροφορίες :

Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη

Τηλ. 6948527930 ή 26710-92853 email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Διοικητικός Υπεύθυνος: Σπύρος Τρουμπέτας

Τηλ. 6972267441 email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Υλικό για Θερινό Σχολείο εδώ


There are no translations available.

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:


There are no translations available.

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο 2o Θερινό Σχολείο

στη ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ) 

 

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

(Δ.13)

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)

20 Αυγούστου 2012 έως 31 Αυγούστου 2012

25

60

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά σειρά σε :
 1. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο στην γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και επιστήμες επεξεργασίας τροφίμων.
 2. Επιχειρηματίες από τον χώρο παραγωγής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
 3. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που ασχολούνται με θέματα παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας βιολογικά παραγόμενων γεωργικών  προϊόντων. 
 4. Εκπαιδευτικούς Β’-βάθμιας και Γ’-βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα βιολογικής γεωργίας.
 5. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
 6. Ερασιτέχνες ενδιαφερόμενους για εκμάθηση των βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας 

 • Προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να:
  • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Β’ βάθμιας εκπαίδευσης ή/και  
  • Να έχουν ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: γεωπονίας, βιολογίας, χημείας, φυτικής ή ζωικής παραγωγής 

 • Ο κύριος σκοπός του είναι προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης και να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων με μεθόδους βιολογικής γεωργίας. Καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργικής παραγωγής σύμφωνα τις αρχές βιολογικής γεωργίας και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, επιδιώκεται οι συμμετέχοντες -ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων- να συμβάλουν στην αναβάθμιση του γεωργικού τομέα και την ποιοτική επιστροφή στη γεωργία που συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά:  240 € κατ’ άτομο). Δικαίωμα αποζημίωσης δεν έχουν άτομα που συμμετέχουν ήδη ως εξωτερικοί συνεργάτες στο Πρόγραμμα «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», καθώς και εκπαιδευόμενοι προηγούμενων θερινών σχολείων.  

 • Η συνολική διάρκεια θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως.

Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

ü Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html

ü Από τη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)

 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:

ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 13:00, στη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)

ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το 2ο Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ έως 23/7/2012.

ü Μέσω e-mail στη διεύθυνση : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  κ.λπ.

Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.

 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:

 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. Η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας

 • Πληροφορίες :

Γιώτης Χαρίλαος, Τηλ. 6937090567 και e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Ειρήνη Κατσαλήρου, Τηλ. 6982799360 ή 26710-26270 και e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Υλικό για Θερινό Σχολείο