Έκτακτες Ανακοινώσεις


There are no translations available.

Τα βασικά σημεία του Υπ. Αριθμόν 103 Προεδρικού Διατάγματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 136 / 05-06-2013 τεύχος Α:Ταυτοποίηση φοιτητών κατά την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων (24.04.2013)

There are no translations available.

Στο εξής οι φοιτητές, για την παραλαβή των διδακτικών βιβλίων που επιλέγουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» οφείλουν, εκτός από το 12-ψήφιο αριθμό PIN, να επιδεικνύουν στους υπεύθυνους των σημείων διανομής την αστυνοιιική iouc ταυτότητα η άλλο έννραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο, ακαδηααϊκή ταυτότητα, δίπλωιια οδήνησης). Επιπρόσθετα, για τη χορήγηση των συγγραμμάτων σε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίζεται έννραφη εξουσιοδότηση του δικαιούχου φοιτητή.


There are no translations available.

Δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα


There are no translations available.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013


There are no translations available.

Παράταση διανομής διδακτικών βιβλίων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2012-2013