Δημοσιευμένες ΠροκηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (MIS) 5029274Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (MIS 5006536)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (MIS 5007188)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (13.06.2018)