Εκπαιδευτικές δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των Ιονίων Νήσων

 

Σκοπός: Η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικά με το πολιτισμικό περιβάλλον των Επτανήσων και η ταυτόχρονη προβολή πληροφοριών προσέλκυσης εναλλακτικού τουρισμού. Επίσης, η κατάρτιση ενός συνόλου εκπαιδευτικών δράσεων προς την τοπική κοινωνία, καθώς και δραστηριοτήτων γενικότερης ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας, ενώ συμπληρωματικά προωθείται η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η καταχώριση του υλικού σε διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε να παρέχονται και εξ αποστάσεως μαθήματα σε αυτούς που συμμετέχουν στο Θερινό Σχολείο. Επίσης, η διαμόρφωση προγράμματος διαλέξεων και εργαστηρίων στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου θα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των εξελισσόμενων αναγκών των τοπικών επιχειρηματιών για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών πόρων, με σκοπό την περαιτέρω βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

 


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Πληροφορικής

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Ερευνητικό Εργαστήριο Πολυμέσων

ΤΕΙ Αθήνας: Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο της Limoges (Γαλλία)

PRES (Πόλος Έρευνας και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Γαλλία): Centre Atlantique

 

 

Θερινό Σχολείο 2012

Θερινό Σχολείο 2013

Μελέτη περίπτωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Υλικό για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Υποστηρικτικές μελέτες για την φυσική και πολιτισμική κληρονομιά του Ιονίου

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις