Θερινό Σχολείο για την Αειφορική Τουριστική Ανάπτυξη σε Νησιωτικές Παράκτιες Προστατευόμενες Περιοχές

 

Σκοπός: Η εκπαίδευση και ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων της τουριστικής βιομηχανίας (τοπική αυτοδιοίκηση, ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, περιβαλλοντικοί και εκπαιδευτικοί φορείς), που δραστηριοποιούνται στον παράκτιο χώρο της Περιφέρειας των Ιόνιων Νήσων και ειδικότερα σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας, σε θέματα ανάπτυξης της αειφόρου τουριστικής εκμετάλλευσης και περαιτέρω αξιοποίησης των τοπικών χαρακτηριστικών, προϊόντων και υπηρεσιών.


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

 

 

Θερινό Σχολείο 2012

Θερινό Σχολείο 2013

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις