Θερινά Σχολεία 2013

Στην Κεφαλονιά:

22 Ιουνίου - 4 Ιουλίου και 26 Αυγούστου - 6 Σεπτεμβρίου
Πρόσκληση συμμετοχής  Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Εφαρμογών Χ. Γιώτης, Καθηγήτρια Εφαρμογών Ε. Κατσαλήρου)

3 - 13 Ιουλίου
Πρόσκληση συμμετοχής  Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθηγητής Γ. Πιερράκος)

8 - 19 Ιουλίου
Πρόσκληση συμμετοχής  Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Αμπελουργία & Οινολογία (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Eπ. Καθηγήτρια Ε. Ηρειώτου, Καθηγήτρια Εφαρμογών Ε. Κατσαλήρου)


Στη Ζάκυνθο:


15 - 24 Ιουλίου
 
Πρόσκληση συμμετοχής  Θερινό Σχολείο Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού σε Νησιωτικό Περιβάλλον (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Εφαρμογών Κ. Ποϊραζίδης)

19 - 28 Αυγούστου
 
Πρόσκληση συμμετοχής  Θερινό Σχολείο στον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές προστατευόμενες περιοχές (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Εφαρμογών Α. Μαρτίνης)

Στη Λευκάδα:

8 - 18 Ιουλίου
Πρόσκληση συμμετοχής  Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης (Επιστημονική Υπεύθυνη: Επ. Καθηγήτρια Χ. Μπενέκη)


espa_new