• Θερινά Σχολεία

  • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

  • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων

  • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

  • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

laskaratos_cephalonia_gr d_solomos_zante f gr a_sikelianos_lefkada f_gr     web_banner_i_texni
 
 

Εκδηλώσεις και Δημοσιότητα

Έκτακτες Ανακοινώσεις

Βάση δεδομένων σχετικά με τον περιβαλλοντικό πλούτο των Επτανήσων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού

 

Σκοπός: Η κατά το δυνατόν πλήρης καταγραφή των γνωστών φυτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα και η συγκέντρωση των στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο Διαδίκτυο, ως χρήσιμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό μέσο αλλά και ως μέσο ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων. Απώτερος στόχος είναι η δράση να αποτελέσει πόλο έλξης για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού στην περιοχή, ενώ θα επιχειρηθεί η προσέλκυση τουριστών μέσω συνεργασιών επιχειρησιακού τύπου με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες, καθώς και με την παροχή υλικού σε άλλες γλώσσες. 


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

 

Ιστοσελίδα για τη Συστηματική Κατάταξη της Χλωρίδας Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας

 

 

 

Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις