• Θερινά Σχολεία

  • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

  • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων

  • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

  • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

laskaratos_cephalonia_gr d_solomos_zante f gr a_sikelianos_lefkada f_gr     web_banner_i_texni
 
 

Εκδηλώσεις και Δημοσιότητα

Έκτακτες Ανακοινώσεις

Έντυπα για την συμπλήρωση Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982 για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση:

 

 

Δήλωση Αποδοχών


Οδηγίες συμπλήρωσης δηλώσεων για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση


 Υπεύθυνη Δήλωση