• Θερινά Σχολεία

  • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

  • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

  • Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων

  • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

  • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. - Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

laskaratos_cephalonia_gr d_solomos_zante f gr a_sikelianos_lefkada f_gr     web_banner_i_texni
 
 

Εκδηλώσεις και Δημοσιότητα

Έκτακτες Ανακοινώσεις

Βάση δεδομένων για τον πολιτιστικό πλούτο των Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος

 

Σκοπός: Η παρουσίαση του πολιτισμικού πλούτου που αφορά την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική και τις εκκλησίες μέσα από την ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού συστήματος καταγραφής των αντιπροσωπευτικών έργων. Η παρουσίαση θα γίνεται με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και με πλοήγηση σε χάρτες της περιοχής. Για αυτό το σκοπό θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες επιχειρησιακού τύπου με τοπικούς ξενοδόχους και επιχειρηματίες (τουριστικούς πράκτορες) και για την παροχή υλικού σε άλλες γλώσσες (ρώσικα, κινέζικα κ.λπ.).


Συνεργαζόμενα Τμήματα – Ιδρύματα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων

Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Πληροφορικής

 


 

το περιεχόμενο της μελέτης για τους ναούς, τα αρχιτεκτονικά μνημεία και τη ζωγραφική της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου

 


Σχετικές Εκδηλώσεις και Ανακοινώσεις