Θερινά Σχολεία 2012 

Στην Κεφαλονιά:

2 - 13 Ιουλίου 2012 και 20 - 31 Αυγούστου 2012

 Πρόσκληση συμμετοχής Θερινό σχολείο στη Βιολογική Γεωργία (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Εφαρμογών Χ. Γιώτης, Καθηγήτρια Εφαρμογών Ε. Κατσαλήρου)

 

30 Ιουλίου - 10 Αυγούστου 2012

  Πρόσκληση συμμετοχής  Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Αμπελουργία & Οινολογία  (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Eπ. Καθηγήτρια Ε. Ηρειώτου, Καθηγήτρια Εφαρμογών Ε. Κατσαλήρου)

 

20 Αυγούστου - 30 Αυγούστου 2012

  Πρόσκληση συμμετοχής Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης (Επιστημονική Υπεύθυνη: Επ. Καθηγήτρια Χ. Μπενέκη)
Στη Ζάκυνθο:

16 - 27 Ιουλίου 2012
30 Ιουλίου - 10 Αυγούστου 2012


18 - 30 Αυγούστου 2012

27 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2012

 Πρόσκληση συμμετοχής  Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Αναδειξή, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Εφαρμογών Κ. Καμπάση)


 

Στη Λευκάδα:

4 - 13 Ιουλίου 2012

Πρόσκληση συμμετοχής   Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθηγητής Γ. Πιερράκος)